-A A A+

Podział na grupy startowe
Prosimy o zapoznanie się z podziałem na grupy startowe

Podział na grupy
fot. Podział na grupy

Poniżej prezentujemy podział na grupy startowe:

Bieg: Grupa 1 – ZIELONA – start godz. 10:00 – numery startowe 1-155

Bieg: Grupa 2 – NIEBIESKA – start godz. 10:15 – numery startowe 156-300

Nordic Walking: - CZERWONA - start godz. 10:40 - numery startowe 501-550

Skład grup startowych jest ostateczny i nie podlega zmianie.

Zawodnik przypisany do danej grupy musi w niej wystartować. Start w innej grupie grozi dyskwalifikacją. Prosimy o wyrozumiałość i trzymanie się ustalonych zasad.

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA
Oświadczenie zawodnika należy wydrukować we własnym zakresie, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do Biura Zawodów w celu odebrania pakietu startowego. Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia w Biurze Zawodów. Oświadczenie zawodnika znajduje się poniżej. Nie będzie możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innego uczestnika.